grafika
grafika
grafika
Back
Next
menu
grafika
grafika
grafika

Kursy BHP

BHP

BHP

proponujemy Państwu kompleksową obsługę firmy w zakresie realizacji obowiązków służb bhp.
Zgodnie z postanowieniami art. 23711 § 2 Kodeksu Pracy, zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. W skład zakresu obsługi wchodzą między innymi:

• Szkolenia wstępne ogólne (Instruktaże wstępne i stanowiskowe)
• Szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych
• Ocena ryzyka zawodowego
• Opracowanie dokumentacji powypadkowej
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zagadnień BHP

Gorąco zachęcamy także do zapoznania się z naszą ofertą kursów ppoż..

Posiadamy uprawnienia do realizacji obowiązków w ramach świadczenia usług zewnętrznych na zasadach określonych w rozp. Rady Min. z dnia 02.11.2004 zm.rozp. w spr. służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004-246-2468)
grafika
>