grafika
grafika
grafika
Back
Next
menu
grafika
grafika
grafika

Dokumentacja powypadkowa

DOKUMENTACJA

Dokumentacja powypadkowa:
Udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika:

    zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

    zabezpieczyć miejsce wypadku

    zbadać okoliczności i przyczyny wypadku

    sporządzić właściwą dokumentację

    zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom

Fakt zaistnienia wypadku stawia pracodawcę w trudnej sytuacji oraz niekorzystnym świetle.
JUL-MAT proponuje Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego,
oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej.
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy chcą zaoszczędzić czas, a także mieć pewność, że dokumentacja sporządzona jest prawidłowo i zgodnie z prawem.
Oferujemy Państwu wykonanie wymaganych przez prawo działań, włącznie ze współpracą z ZUS-em
i GUS-em, w ramach przygotowania niezbędnej dokumentacji.

art. 444 k.c
Pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powypadkowej, dla pracowników,
którzy ulegli wypadkowi w pracy bądź w drodze do pracy lub z pracy.
Każdy pracodawca musi być świadomy, że gdy dopuszcza do pracy pracownika bez obowiązkowego
szkolenia z zakresu BHP,
bierze na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną, co może się wiązać z wypłacaniem renty lub odszkodowania .


Ocena ryzyka stanowiskowego (zawodowego)
W nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzono między innymi obowiązek "oceny ryzyka zawodowego", które wiąże się z wykonywaną pracą, a także obowiązek informowania o nim pracowników.
Korzyści dla pracodawcy wynikające z posiadania ocen ryzyka zawodowego:
- spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych
- świadomość pracodawcy o zagrożeniach wraz z wiedzą czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające
-  zamiast intuicji - świadome zarządzanie poziomem ryzyka
- uniknięcie dodatkowych kosztów i strat

Istnieje wiele metod oceniania ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednią wiedzę
i doświadczenie.
Jeżeli z różnymi stanowiskami pracy, związane są podobne zagrożenia, można sporządzić dla nich jeden, wspólny dokument "Oceny ryzyka zawodowego.

Kodeks pracy
i rozporządzenia legislacyjne nakazują sporządzenie na każdym stanowisku pracy tzw. "Oceny ryzyka zawodowego". Jej zadaniem jest zidentyfikowanie istniejących zagrożeń  i zaproponowanie zmian pomagających w ich ograniczaniu lub eliminacji. Z powyższym dokumentem należy zapoznać pracowników. Powinien on być sukcesywnie aktualizowany.


Proponujemy Państwu również naszą ofertę kursów bhp.
grafika
>