grafika
grafika
grafika
Back
Next
menu
grafika
grafika
grafika

SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP - Wstępne i okresowe

Szkolenia okresowe  z BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biuruwych, inżynieryjno-technicznych oraz osób kierującymi pracownikami.
- Szkolenia z zakresu ewakuacji
- Szkolenia z pierwszej pomocy
- Szkolenia z p.poż

Stosujemy uznane metody pedagogiczne, przekazując niezbędną praktyczną wiedzę, w sposób przystępny i ciekawy.

Do każdej osoby i grupy podchodzimy indywidualnie, dostosowując sie do potrzeb Klientów.
Z uwagi na potrzeby, szkolenia przeprowadzamy także w siedzibie ich Waszej firmy.
Szkolenia przeprowadzają absolwenci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) w Warszawie, oraz absolewnci SG PSP w Warszawie.
Art. 2373
§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 
Szkolenie BHP w Polsce jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Zapraszamy Państwa również na organizowane przez nas szkoleń z pierwszej pomocy.
grafika
>