grafika
grafika
grafika
Back
Next
menu
grafika
grafika
grafika

Kursy bhp i ppoż. - Oferta

OFERTA

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie bhp, ppoż
oraz pierwszej pomocy przedmedycznej, a  w szczególności:

*   Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
*   Szkolenia i doradztwoz zakresu BHP i P.POŻ i pierwszej pomocy przdmedycznej
*   Outsourcing
*   Eskpertyzy ppoż
*   Rozpoznawanie i analiza zagrożeń
*   Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
*   Dokumentacja powypadkowa
*   Wskazujemy, co będzie przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
    Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej

Oferta współpracy może obejmować nadzór i doradztwo w zakresie bhp,
ochrony przeciwpożarowej i organizowaniu struktur pierwszej pomocy przedmedycznej,
na podstawie umowy o współpracę, jak również wykonywanie poszczególnych usług

Konkurencyjne ceny, wysoki poziom kwalifikacji naszych specjalistów
oraz ukierunkowanie działań firmy na potrzeby klienta
wyróżniają naszą firmę jako partnera na europejskim poziomie.

Dbamy o popularyzację zagadnień bhp, ppoż. i pierwszej pomocy.
Wskazujemy na praktyczne zastosowanie poznawanych zasad i czynności.

Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji naszych celów
przyczyniamy się do minimalizacji ryzyka wypadkowego,
a pośrednio także do zwiększania wydajności pracy.

W naszym zespole pracują doświadczeni specjaliści od pożarnictwa włącznie
z absolwentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz rzeczoznawcami i
członkami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

Firma Jul-Mat świadczy usługi w zakresie wprowadzania systemu zarządzania bhp
na podstawie normy PN - 18001 i OHSAS 18001 w firmach zewnętrznych.

Prawo wymaga:
podejmowania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa  pracownikom. Zobowiązany jest do tego pracodawca,
jak również pracownicy - każdy według swoich kompetencji

Nie narażaj się na wstrzymanie działalności firmy, wysoką grzywnę.
utratę uprawnień , odpowiedzialność karno-sądową.

Proponujemy też Państwu naszą ofertę sporządzania dokumentacji powypadkowej.
grafika
>