grafika
grafika
grafika
Back
Next
menu
grafika
grafika
grafika

Ochrona i kursy ppoż.

OCHRONA P.POŻ.

Ochrona P.POŻ

-  Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z § 6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów    (Dz.U. 109 poz. 719 z 2010r.)
- doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy,

-  wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  instrukcje przeciwpożarowe
  wykazy telefonów alarmowych
  znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
  znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż
  pożarnicze tablice informacyjne
  podręczny sprzęt gaśniczy
-  przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
-  szkolenia z zakresu ppoż

Zapraszamy też Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sporządzania dokumentacji powypadkowej.
grafika
>