grafika
grafika
grafika
Back
Next
menu
grafika
grafika
grafika

Szkolenia i kursy - Outsourcing

OUTSORCING

Oferujemy pełen zakres usług bhp i ppoż. W ramach umowy na czas nieokreślony, wypełniamy zadania służby bhp oraz dodatkowe usługi w firmach zewnętrznych. Organizujemy szkolenia bhp dla pracowników oraz kursy ppoż. Zajmujemy się także oceną ryzyka zawodowego oraz sporządzaniem dokumentacji powypadkowej.
Każda oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów, przy uwzględnieniu  takich czynników jak: ilość zatrudnionych osób, rodzaj działalności i umiejscowienie przedsiębiorstwa.

Każdy z naszych klientów jest obsługiwany przez wyznaczonego specjalistę,
pozostającego w stałym kontakcie.

Najważniejsze usługi świadczone przez nas w ramach umowy to:
- pomocy w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp
    i ppoż.
- doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej
- prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
- szkolenia wstępne i okresowe bhp
- przeprowadzanie kontroli stanu bhp
- opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
- opracowywanie instrukcji (ogólne i stanowiskowe)
- uczestnictwo w postępowaniu powypadkowym
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
- przegląd sprzętu ppoż.

W razie potrzeby współdziałamy w reprezentowaniu Zleceniodawców
przed Państwową Inspekcją Pracy,
Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Strażą Pożarną.

Czynności te wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704z późn.zm).
grafika
>